V trysce je prostor, do kterého přitéká inkoust, je zde i topné tělísko, jež zajistí to, aby byl inkoust zahřátý. Následně je vařící inkoust tlakem vystříknut tryskou na papír. Dále se do cartridge přemístí nový inkoust, který topné tělísko ochladí. Proces se opakuje.